Friday, 17 May 2013

Yang ada pada kau ini aura apa? Hingga tiap itu yang berlalu, fikirannya: kau. --BSA

No comments:

Post a Comment