Thursday, 23 May 2013

"Kita kuliah setiap hari, tekan button HOME untuk google. Membaca, berfikir, dan berani pertahankan pemikiran. Kerna itu dari otak..." --BSA

No comments:

Post a Comment