Tuesday, 21 May 2013

Gagahlah menjadi orang yang memikul kecewa. Ingat, hujan juga tak lama. Apalagi rasa yang pelan-pelan dididik terbiasa. --BSA

No comments:

Post a Comment