Monday, 27 May 2013

"Kalau tak kasihan kan dia, kasihanlah pada sikap annoying-nya yang selalu kurang perhatian.." --BSA

No comments:

Post a Comment