Tuesday, 21 May 2013

"Kebahagiaan itu sepertimana warna yang kita corakkan pada kertas putih. Kita pilih sama ada mahu warnai-nya dengan pencil, atau pencil warna.." --BSA

No comments:

Post a Comment