Thursday, 23 May 2013

"Hasil seni tu tak payah hebat. Cukup ianya dibuat dari hati. Kerna apa yang kita lihat tak cantik, tak semua lihat itu tak cantik..." --BSA

No comments:

Post a Comment