Thursday, 9 May 2013

"Semua malah ketawa, lihat kejatuhan kita yang setiap hari itu ada orang yang iri dengan kebolehan yang ada pada kita, tapi tidak pada orang lain.." --BSA

No comments:

Post a Comment