Tuesday, 14 May 2013

"Pada sebuah HUTANG yang belum diselesaikan, tanah juga jijik menutupi jenazah anda" --BSA

No comments:

Post a Comment