Sunday, 4 March 2012

Kabahagiaan itu dikecapi apabila seseorang itu mengenali hati kita sedalamnya dengan satu sifat; Keikhlasan. --BSA

No comments:

Post a Comment