Monday, 5 March 2012

Bagaimana untuk aku dapatkan jaminan keadilan yang seadilnya jika hakim itu sendiri adalah seorang manusia? --BSA

No comments:

Post a Comment