Wednesday, 7 March 2012

Jangan bina dengan rasa,
kerna ia kenal mati.

Bina dengan persahabatan,
Kerna ia tak kenal mati.

--BSA

11:51 siang,
8 March 2012.

No comments:

Post a Comment