Thursday, 9 August 2012

"Kalau tak kasihan kan diri, cuba kasihan kan hati. Dia dah lama tak dimengerti.." --BSA

No comments:

Post a Comment