Sunday, 19 August 2012

"Mahalnya diri kita waktu hari raya hingga tersesat ucapan hari raya yang di select all tanpa mention satu-satu nama. Umpama lepaskan syarat untuk ucap lebaran, kemudian hadap lagi dengan dunia gila.." --BSA

No comments:

Post a Comment