Sunday, 19 August 2012

Kita selalu akan dapat, pada benda yang kita tak mahu. --BSA

No comments:

Post a Comment