Friday, 24 August 2012

SALAH

Cita-cita orang zaman sekarang,

Adalah menjadi seorang pengadil untuk setiap keadaan.

--BSA

No comments:

Post a Comment