Sunday, 10 June 2012

yang dipanggil pertama itu pada mulanya indah, lalu suram dibawa senja seketika. Terus terbit semula, tapi tidak seperti mula-mula. --BSA

No comments:

Post a Comment