Tuesday, 22 May 2012

Untuk hidup, kita selalu kalah dengan hati. Kerna ia satu-satunya sudut terakhir yang jujur tidak tahu bagaimana untuk membohongi. --BSA

No comments:

Post a Comment