Thursday, 24 May 2012

Puisi tak pernah bohong, tulisan mewakili rasa. Manakala cerita didalamnya, adalah jalan hidup bergaul rasa. --BSA

No comments:

Post a Comment