Monday, 7 May 2012

Kebahagiaan dalam perhubungan adalah mengenali. Bagaimana dia, cara dia, watak dia, pegangan dia - dan dalam mengenali, kita akan menemui rasa: Iaitu kebahagiaan. --BSA

No comments:

Post a Comment