Saturday, 30 March 2013

TERUKIR PERNAH

Biar huruf aku,
Khabarkan rasa pertama aku.

Sudahkan.

Biarkan juga huruf itu,
Sampaikan rasa PATAH aku.

Biarkan.

Sejarah tulis,
Ia ada.

Diawal rasa suka kamu,
Dan diakhir hilang rasa itu.

Terukir pernah.

--BSA

No comments:

Post a Comment