Sunday, 17 March 2013

Kenapa kita tidak boleh adil pada diri sendiri dimana bersedia menerima, tapi tidak redha pada setiap kejadian yang tidak memihak? --BSA

No comments:

Post a Comment