Thursday, 21 March 2013

dan akhirnya yang ada pada jalan ini, adalah diri sendiri. --BSA

No comments:

Post a Comment