Saturday, 8 June 2013

"Sekarang, ratusan orang diluar sana melihat kita dengan penuh rasa iri atas kebahagiaan yang ada pada diri kita. Sedang kita pula lebih melihat pada kebahagian orang, lalu iri dengannya.." --BSA

No comments:

Post a Comment