Saturday, 1 June 2013

"Memberi kata nasihat atau semangat itu umpama cermin. Kita bercakap pada sesuatu pantulan pada diri sendiri. Kadang-kadang kita mampu merasa kekuatan itu datang, hanya daripada kata-kata itu sendiri. Jangan pernah berhenti untuk menyebar risalah semangat. Kerna itu adalah pantulan untuk diri sendiri.." --BSA

No comments:

Post a Comment