Sunday, 8 April 2012

"kamu adalah pelengkap untuk dunia bagi manusia bernama lelaki. kerna kamu itu wanita, kesempurnaan lelaki.."--BSA

No comments:

Post a Comment