Monday, 27 February 2012

Kita akan peroleh nikmat hidup,
melalui kesulitan.

Kita akan gengam kejayaan,
melalui kegagalan.

11:38 pagi,
28 Februari 2012.

No comments:

Post a Comment