Monday, 20 February 2012

"Kalau dia itu seorang perokok, itu maknanya dia tidak langsung peduli dengan kesihatannya sendiri. Terus, kalau dia tidak jaga kesihatannya, bagaimana dia mahu lindungi saya? " -Tia Rizqi Aulia

No comments:

Post a Comment