Friday, 5 July 2013

Semoga kita didekatkan pada sesuatu hal yang sudah pelan-pelan menjauh. --BSA

No comments:

Post a Comment